Project omschrijving

Louwenpoort

Hoofdpoort gelegen in de Buitenhoek aan de IJsselkade aan het einde van de Schapensteeg. Gebouwd in de veertiende eeuw. Gesloopt in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw, gezien er tussen de Louwenpoort en de Botervatpoort geen bebouwing aan de binnenkant tegen de stadsmuur is de na de sloop vrijkomende ruimte gebruikt om een handelskade te maken, dit wat we nu kennen als het Van Heutszplein, genaamd naar de Van Heutszkazerne het aangelegde plein is eveneens goed van pas gekomen bij “de wapenoefeningen der militairen.”

De poort op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)

Tekening van Cornelis Pronk van het gedeelte tussen de Botervatspoort en de Louwenpoort, met op de achtergrond de Buitenkerk. (collectie Stedelijk Museum Zwolle)

De poort waarschijnlijk op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie onbekend)

Detail van een schilderij van een onbekende meester (collectie Stedelijk Museum Kampen)

De Louwenpoort op een schilderij van Hendrick Avecamp (collectie Stedelijk Museum Kampen)

De Louwenpoort op een tekening van waarschijnlijk Pieter Remmers.